2019/2 Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı Alımı İlanı
11 Şubat 2020

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden, kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri  sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir.

Söz konusu ilan metni ve münhal kadrolar için ilgili başlığın üzerini tıklayınız

2019-2 İLAN METNİ

2019-2 BOŞ AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI POZİSYONLARI

2019-2 DOLULUK ORANLARI TABLOSU

2019-2 AİLE HEKİMİ-AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI BAŞVURU FORMU EK-2

2019-2 ASÇ OLARAK ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE EK-1