KBRN-e Farkındalık Eğitimi
13 Kasım 2019

Mayıs ayı içerisinde Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik hizmet içi eğitimlerden olan, KBRN-e Farkındalık Eğitimi yapılmıştır. Eğitimler süresince katılımcılara bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar eğitmenler tarafından verilmiştir. Eğitime 14 sağlık personeli katılmıştır. Toplamda 736 katılımcı sayısına ulaşılmıştır.

  • Katılımcılara gruplara ayrılarak senaryoya dayalı vaka çalışması yaptırıldı ve yaptıkları çalışmayı diğer katılımcılara sundu
  • Katılımcılara gruplara ayrılarak senaryoya dayalı vaka çalışması yaptırıldı ve yaptıkları çalışmayı diğer katılımcılara sundu
  • Katılımcılara gruplara ayrılarak senaryoya dayalı vaka çalışması yaptırıldı ve yaptıkları çalışmayı diğer katılımcılara sundu
  • Katılımcılara gruplara ayrılarak senaryoya dayalı vaka çalışması yaptırıldı ve yaptıkları çalışmayı diğer katılımcılara sundu
  • Katılımcılara gruplara ayrılarak senaryoya dayalı vaka çalışması yaptırıldı ve yaptıkları çalışmayı diğer katılımcılara sundu
  • Katılımcılara gruplara ayrılarak senaryoya dayalı vaka çalışması yaptırıldı ve yaptıkları çalışmayı diğer katılımcılara sundu
  • C Tipi Kıyafet gösterimi ve giyilmesi