Küresel Grip Salgını İl Hazırlık ve Faaliyet Planı Hazırlama Komitesi Toplantısı
13 Kasım 2019

Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Tüberküloz ve Aşı Birimi'nce, Bursa İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Özcan AKAN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sayın Dr. Esma KUZHAN, kamu kurumlarının temsilcileri, U.Ü Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, hekimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "Küresel Grip Salgını (Pandemi) İl Hazırlık ve Faaliyet Planı Hazırlama Komitesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Özcan AKAN açılış konuşmasında küresel grip salgınına hazırlığa dikkat çekmiş olup il olarak her türlü hazırlığın mevcut olduğunu ifade etti. Bununla beraber kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkatçekti.

  • Pandemik İnfluenza Bursa İl Planı Hazırlık Toplantısı 1.jpg
  • Pandemik İnfluenza Bursa İl Planı Hazırlık Toplantısı 2.jpg
  • Pandemik İnfluenza Bursa İl Planı Hazırlık Toplantısı 3.jpg
  • Pandemik İnfluenza Bursa İl Planı Hazırlık Toplantısı 4.jpg
  • Pandemik İnfluenza Bursa İl Planı Hazırlık Toplantısı 5.jpg