Büyükorhan İlçe Milli Eğitim Öğretmenlerine İnternet Bağımlılığı Eğitimi
13 Kasım 2019

Teknolojinin bizlere sunduğu yaygın kullanım alanları içinde ise ilk sırayı alan internetteki gelişmelerin gittikçe hızlanması ve aynı hızda insan hayatına girmesi faydaları kadar risk faktörlerini de beraberinde getirmektedir. Çocuk ve ergenler geçirdikleri dönem itibariyle bu konuda önemli risk grubunu oluşturmaktadır. Aynı şekilde çocuk ve ergenlerin sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel ve dil gelişimleri üzerinde olumlu etkileri olan dijital oyunlar olduğu gibi, aşırı ve zararlı kullanımı sebebiyle; okul başarısında aile ve sosyal ilişkilerde bozulmaya yol açıp bağımlılık geliştiren dijital oyunlar da bulunmaktadır. İlimizde de konuyla ilgili çocuklarda sağlık sorunlarına rastlanılması ve hatta ölümle biten sonuçların görülmesi konunun ciddiyetini göstermektedir. İnternet ve dijital oyunların olumsuz etkilerinden çocukların nasıl korunabileceğini ve konuyla ilgili kontrol mekanizmalarını öğrenmek ve güvenli internet kullanımı konularında bilinçlenmek önem arz etmektedir.

Ayrıca büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu çocukluk çağında, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek çocukların zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerinde son derece önemlidir. Şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, bazı kanser türleri, şeker hastalığı, gut ve artrit gibi bazı hastalıkların çocukluk çağı kökenli olması nedeniyle; çocukların doğru beslenme alışkanlığını kazanması, beslenmeye bağlı kronik hastalıkların gelişmesini de önleyecektir. Fastfood tarzı hazır ve işlenmiş gıdaların, gazlı içeceklerin çok fazla tüketildiği günümüzde gelişimlerini henüz tamamlamamış olan çocuklarımızı korumak amaçlı, onları yetiştirmekten sorumlu öğretmenleri bilinçlendirmek oldukça önemlidir.

Okulların kapanmasıyla birlikte İlçelerimizde görev yapan öğretmenlere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerler esnasında; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığındaki ilgili birimler tarafından da öğretmenlere yönelik eğitimler başlamıştır. 21/06/2019 tarihinde Büyükorhan İlçesindeki öğretmenlere yapılan eğitimde; çocuk ve gençleri bekleyen günümüzdeki en büyük tehlikelerden biri olan teknoloji, dijital oyun bağımlılığı ve birçok hastalığın kökeninde yer alan yanlış beslenme konularında bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Yoğun katılımın olduğu eğitimler; çocukların yetişmesinden sorumlu öğretmenlerin bilinçlendirilmesi açısından oldukça önem arz etmekte olup, diğer ilçelerde de gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

  • Büyükorhan internet eğitimi 1.jpg
  • Büyükorhan internet eğitimi 2.jpg
  • Büyükorhan internet eğitimi 3.jpg
  • Büyükorhan internet eğitimi 4.jpg