Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyansı Ağı (USHİESA) 2018 Yılı Verilerinin Değerlendirilmesi
11 Şubat 2020

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü - HSGM Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından Müdürlüğümüze gönderilen ilgide kayıtlı "Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyansı Ağı (USHİESA) 2018 Yılı Verilerinin Değerlendirilmesi" konulu yazı ve ekleri için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız


USHİESA 2018 Yılı Verilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonlarda Standardize Enfeksiyon Oranı Ve Kümülatif Atfedilebilir Fark Özet Raporu

Ulusal Sağlık Hizmeti Excel Tablo