overlay

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş yerlerinin çalışma usul ve esasları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usul ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanan yönetmelik, 04.07.2019 tarih ve 30821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan bu yeni yönetmelikle, 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu yönetmelik ve eklerini ZIP dosyası şeklinde bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız