Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Okur-Yazarlığı Kazandırma Projesi
19 Kasım 2019

Sağlık okuryazarlığı; bireylerin, kendileri ve toplum sağlığı ile ilgili karar ve davranışlarını yönlendirecek temel sağlık bilgileri ile hizmetleri konusundaki bilgilere erişimleri, erişilen bilgiyi anlamaları, değerlendirmeleri, kullanmaları ve nesilden nesile aktarmalarını kapsamaktadır. Her yıl Nisan-Kasım ayları arasında doğu ve güneydoğu illerinden mevsimlik tarım işçisi olarak ilimize gelen vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığı seviyelerini yükseltmek sağlık hizmeti sunucularının birincil görevlerinden biridir.

Göç eden kişiler ve aileleri; içinde bulundukları sosyoekonomik güçlükler, sağlık hizmetlerine erişimde yaşamış oldukları sıkıntılar, sağlık okur yazarlıklarının eksikliği gibi temel nedenlerden dolayı hassas (dezavantajlı) gruplar içerisinde değerlendirilmektedir. Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olmasının yanı sıra sağlık ve sosyal güvence dahil olmak üzere çok boyutlu sorunları ve ihtiyaçları bulunmaktadır. Erken ölüm, sakatlık ve hastalığa yakalanma oranının, ülke geneline göre daha sık görüldüğü bu grubun; temel sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak, sağlık sorunlarını kontrol altına almak ve verilen hizmetleri sürdürülebilir kılmak büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından geliştirilen proje kapsamında yapılacak olan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sayesinde bahsi geçen işçilerin zorlu hayat şartları içerisinde olası kaza ve sağlık sorunlarına karşı sağlıklarının korunması ve sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personeli ve Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı Köyü’nde 12.07.2019 tarihinde eğitim faaliyeti düzenlenmiş olup; eğitim sonunda uygulanan testlerdeki sorulara verilen cevaplar da eğitimin verimliliğini değerlendirmeye yardımcı olmuştur.

Çadırkentte yaşayan işçilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler esnasında; sabun, deterjan, çocuk bezi gibi hijyen açısından ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünlerin yer aldığı hijyen kitlerinin dağıtılması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca işçilerin yaşadığı çadırkentler ziyaret edilerek koşulları incelenmiş ve sağlık açısından karşılaşılan sorunlara yönelik çözümler oluşturulmaya çalışılmıştır.

Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Yenişehir gibi mevsimlik işçilerin yoğun olarak bulundukları ilçelerde yürütülen proje kapsamındaki eğitim ve faaliyetler, Kasım ayı sonuna kadar devam edecektir.

  • Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Okur-Yazarlığı Kazandırma Projesi1.jpg
  • Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Okur-Yazarlığı Kazandırma Projesi2.jpg
  • Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Okur-Yazarlığı Kazandırma Projesi3.jpg
  • Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Okur-Yazarlığı Kazandırma Projesi4.jpg
  • Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Okur-Yazarlığı Kazandırma Projesi5.jpg