overlay

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1/3/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelik, 24 Eylül 2019 tarih ve 30898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve ekleri için tıklayınız