SBÜ Bursa Yüksek İhtisas E.A.H Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
11 Şubat 2020

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 18.11.2019-27.12.2019tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa; yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla)  hemşire, ebe (hemşirelik yetkisi almış) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilecektir. Başvurular; 07.10.2019-18.10.2019 tarihleri arasındadır.

Başvuru için;

- Sağlık Bakanlığından tescilli, ünvanı ile ilgili önlü arkalı diploma fotokopisi

- Kimlik Fotokopisi

- Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için)

- Yoğun Bakımda çalıştığını veya çalıştırılmasının planlandığını gösterir belge

-Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün "Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları" konulu yazı doğrultusunda, sertifikalı eğitim programı başvuruları 16.07.2019 tarihi itibariyle EKİP uygulaması üzerinden alınacaktır. Uygulamaya giriş https://ekip.saglik.gov.tradresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgelerin, program sorumlusuna e-mail olarak göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için) hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.

      

 Programa, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde İnegöl Devlet hastanesinin döner sermaye hesabına 7.833,6 TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.)

Program Sorumlusu                : Melike AKSU

E-posta                                   : melike.aksu@saglik.gov.tr

Telefon                                   : 0 (224) 295 50 00/ Dahili No: 16 11