Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik
11 Şubat 2020

Sağlık Bakanlığı, yataklı sağlık tesisleri tarafından verilmekte olan yanık tedavi hizmetlerinin güncel ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak sunulmasını temin etmek üzere hizmet verilen acil travma birimlerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fizikî şartlarını, araç, gereç, tıbbi donanım standartlarını, sevk ve nakil esaslarını belirlemek, yanık merkezi, yanık ünitesi ve yanık odalarının kurulmasına, mevcutların yeniden yapılandırılmasına ve bu birimlerin işleyiş ve denetimi ile buralarda görev yapacak personelin eğitimlerine ve koruyucu yanık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayımladı.

8 Ekim 2019 tarih ve 30912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik ve ekleri için tıklayınız