overlay

BEBKA Tarafından Kabul Edilen Proje Eğitimi Gerçekleştirildi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nın BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı)’ya yaptığı proje başvurusunun kabul edilmesinin ardından, "Sağlık Araştırmalarında Planlama ve Uygulamalı Biyoistatistik Veri Analizi Eğitici Eğitim" programı 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından, bilgisayar eşliğinde uygulamalı olarak verilen eğitimde sağlık alanında yapılacak; araştırma, anket gibi birçok çalışmada kullanacak metod ve yöntemler hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktarıldı. Müdürlüğümüzün farklı birimlerinde görev yapan 20 personelin yer aldığı 3 günlük eğitimin sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN tarafından katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının profesyonel bilgi gelişim kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan eğitim; birçok sektörden daha yoğun veri ve bilgi akışı olan sağlık sektöründeki sahadan toplanan ham verilerin; doğru ve güvenilir yöntemlerle analizlerinin gerçekleştirmesine ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik daha doğru hizmetlerin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

  • BEBKA Proje Eğitimi 1.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 2.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 3.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 4.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 5.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 6.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 7.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 8.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 9.jpg