overlay

2019-3 Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı İstihdamı Hakkında Duyuru

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden, kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir.

İlan metni, boş pozisyonlar ve dilekçeler için bağlantıdaki ilgili başlığın üzerini tıklayınız

2019-3 Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı İstihdamı İlan Metni

2019-3 Doluluk Oranları Tablosu

2019-3 Boş Aile Sağlığı Çalışanı Pozisyonları

2019-3 ASÇ Olarak Çalışmak İstediğine Dair Dilekçe EK-1

2019-3 Aile Hekimi-Aile Sağlığı Çalışanı Başvuru Formu EK-2