2019 Yılı 2. Dönem İl İçi Atama Kurası İlanı
11 Şubat 2020

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sağlık Personelinin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge, gereğince 2019 yılı 2.Dönem İl İçi Atama kurası yapılacaktır.

Atama kurasına ait ilan metni, münhal kadrolar ve başvuru dilekçesi için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız

2019 Yılı 2. Dönem İi İçi Atama Kurası İlan Metni

2019 Yılı 2. Dönem İi İçi Atama Kurası Münhal Kadrolar

Atama ve Nakil Talep Formu