2019-3 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı İstihdamı
11 Şubat 2020

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden, kamu görevlisi olmayan ebe sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdamı yapılmıştır. Komisyon kararı ve istihdam sonuçları için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız

2019-3 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Komisyon Kararı

2019-3 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı İstihdamı Sonuçları