Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
11 Şubat 2020

7/11/2017 tarihli ve 51275 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede değişiklikler yapan Yönerge, 09.10.2019 tarih ve 13461 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girdi.

Yönerge ve ekleri için tıklayınız