SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı İlanı
11 Şubat 2020

2. dönem Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma /Dörtçelik Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi 23 Aralık 2019-05 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir. Başvurular 11-29 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, programa psikiyatri birimlerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan (belgelendirilmesi kaydıyla) hemşireler, sağlık memurları (toplum sağlığı) ve hemşirelik yetkisi verilen ebeler katılabilecektir.

        Başvuru için;

- Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili diploma fotokopisi

- Kimlik Fotokopisi

- Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için)

-Psikiyatri birimlerinde çalıştığını veya çalıştırılacağını gösterir belge

-Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün "Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları" yazı doğrultusunda, sertifikalı eğitim programı başvuruları 16.07.2019 tarihi itibariyle EKİP uygulaması üzerinden alınacaktır. Uygulamaya giriş https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2Fadresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgeleri, program sorumlusuna e-mail olarak göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için) hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.

Programa özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinin döner sermaye hesabına 8.160 TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.)

Program Sorumlusu                : Gülizar ATA

E-posta                                   : gulizar.ata@saglik.gov.tr

Telefon                                   : 0 (224) 800 21 00/Dahili No: 2342veya 2355