2019 Kasım İl İçi Atama Sonuçları
11 Şubat 2020

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İliçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin yönerge gereğince 2019 yılı Kasım İliçi Atama Kurası sonucu yerleşenler listesi için tıklayınız