Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesi
11 Şubat 2020

Sağlık teknolojisi değerlendirme sürecini ve basamaklarını tanımlamak amacıyla hazırlanarak yürürlüğe konulan yönerge ve Makam Oluru için tıklayınız