Genişletilmiş Bağışıklama Programı GBP, Aşı Takip Sistemi (ATS), Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi Eğitimi
11 Şubat 2020

Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ve Aşı Programları Birimi tarafından 14 Kasım, 18 Kasım ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde aile sağlığı çalışanlarına yönelik Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP), Aşı Takip Sistemi (ATS), Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve Bildirim Sistemi Eğitimleri gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Yasemin BAŞ’ın aşı ile bağışıklamanın ve bulaşıcı hastalıklar bildiriminin koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemini vurguladığı açılış konuşmalarının ardından, ilimiz aile sağlığı birimlerinde görevli 329 aile sağlığı çalışanına eğitim verildi. 

  • GBP ATS Eğitimi 1.jpg
  • GBP ATS Eğitimi 2.jpg
  • GBP ATS Eğitimi 3.jpg
  • GBP ATS Eğitimi 4.jpg
  • GBP ATS Eğitimi 5.jpg
  • GBP ATS Eğitimi 6.jpg