Dünya KOAH Günü Etkinlikleri
11 Şubat 2020

Dünya Sağlık Örgütü’nün katılımıyla oluşturulmuş olan “Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığına Karşı Küresel Girişim Grubu” (Global Initiation for Chronic Obstructive Lung Diseases-GOLD) tarafından her yıl Kasım ayının üçüncü Çarşamba günü “Dünya KOAH Günü” etkinliklerinin amacı, kamuoyu ve sağlık personeli arasında KOAH bilincini artırmak, KOAH riski altında bulunan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurarak, solunum fonksiyon testi yaptırmalarını teşvik etmek, bu önemli halk sağlığı sorunu konusunda halkı bilgilendirmek ve harekete geçmelerini sağlamaktır.

Müdürlüğümüz tarafından; 19 Kasım 2019 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı işbirliği ile tıp fakültesi seminer salonunda hasta, hasta yakınları ve tıp fakültesi öğrencilerine Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof Dr. EsraUZASLAN, Hem.Ayten ODAB, Dyt. Demet KERĠMOĞLUnun konuşmacı olarak katılımlarıyla KOAH tanı, tedavi ve korunma yolları ve KOAH’ta beslenme konularında halk eğitimidüzenlendi.

20Kasım 2019 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile hastane içerisinde stant açılarak hasta ve yakınlarınayönelik solunum fonksiyon testi uygulanıp, KOAH ile ilgili bilgi içeren broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Aynı hastanenin toplantı salonunda saat 10.00- 12:00 arasında, Uzm. Dr. Özlem ŞENGÖREN, Doç. Dr. Seyhan DÜLGER, Uzm.Dr. Mustafa Özgür AKÇA, Uzm. Dr. Abdullah ŞİMŞEK, Dyt. AynurAYDIN ve Hem.  FatmaCÖMERT’in konuşmacı olarak katıldığı “KOAH Halk Okulu” eğitimigerçekleştirildi.

21 Kasım 2019 tarihinde Osmangazi Belediyesi OSMEK kursiyerlerine yönelik Prof. Dr. Esra UZASLAN tarafından, 25 Kasım 2019 tarihinde de Toki Cahit Zarifoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seher GÖKTAŞ tarafından KOAH ve korunma yolları konusunda eğitimler gerçekleştirildi.

  • Dünya KOAH Günü 1.jpg
  • Dünya KOAH Günü 2.jpg
  • Dünya KOAH Günü 3.jpg
  • Dünya KOAH Günü 4.jpg
  • Dünya KOAH Günü 5.jpg
  • Dünya KOAH Günü 6.jpg
  • Dünya KOAH Günü 7.jpg
  • Dünya KOAH Günü 8.jpg