Obezite ve Diyabet Eğitimleri
11 Şubat 2020

Obezite ve diyabet, hayat kalitesini düşüren ve aynı zamanda insan hayatının kısalmasına yol açan kronik hastalıklardır. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan bu hastalıklarla etkin şekilde mücadele etmek, toplumun bilgi düzeyini artırmak, bireylerin sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite, diyabet ve bunlarla ilişkili olan hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla hizmet içi ve halka yönelik eğitimler düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin 2019 yılına ait olanları Kasım ayında gerçekleştirilen son iki oturum ile tamamlandı.

Doç. Dr. Özen ÖZ GÜL, Doç. Dr. Erdal EREN, Doç. Dr. Soner CANDER, Uzm. Dr. Özlem KARA, Uzm. Dr. Ahmet TİMUR, Dr. Betül Fatma AKAÇ, Psikolog Ersin BUDAK tarafından; “Gebelikte Obezite ve Diyabet”, “Çocukluk Çağında Obezite ve Diyabet”, “Halk Sağlığında Obeziteye Yaklaşım” ve “Yeme Bağımlılığı” konularında eğitimler yapıldı.  

  • Obezite ve Diyabet Eğitimleri 1.jpg
  • Obezite ve Diyabet Eğitimleri 2.jpg
  • Obezite ve Diyabet Eğitimleri 3.jpg
  • Obezite ve Diyabet Eğitimleri 4.jpg
  • Obezite ve Diyabet Eğitimleri 5.jpg
  • Obezite ve Diyabet Eğitimleri 6.jpg
  • Obezite ve Diyabet Eğitimleri 7.jpg