2020 Yılı 1.Dönem ASM/AHB İzleme Değerlendirme ve Gruplandırma Periyodik Değerlendirmesi Hakkında Duyuru
11 Şubat 2020

İlimizde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinin 2020 yılı 1.dönem izleme değerlendirme ve gruplandırma değerlendirme ziyaretleri 2020 Ocak -Haziran ayları arasında yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli tüm aile hekimlerinin görev yerlerinde bulunması ve değerlendirmeye yönetici aile hekiminin bizzat eşlik etmesi hususlarına gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

2020 Yılı 1-Dönem ASM-AHB İzleme Değerlendirme ve Gruplandırma Periyodik Değerlendirmesi