Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Hakkında Genelge
11 Şubat 2020

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 2019/16 sayılı Genelgesi için tıklayınız