overlay

Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Hakkında Genelge

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 2019/16 sayılı Genelgesi için tıklayınız