Riskli Gebelik ve Lohusa İzlem Timi Eğitimi
11 Şubat 2020

Bakanlığımızca yürütülen "Riskli Gebeliklerinin Yönetimi/Önlenmesi Programı" ile birlikte İlimiz genelinde riskli gebe ve lohusaların tespit edilmesi, düzenli olarak takipleri, aile sağlığı merkezleri ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla İlimizde “Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi” oluşturuldu.

Bu program kapsamında Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 16.01.2020 tarihinde İlçe Sağlık Müdürlerimizin ve Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi çalışanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Gaye CANTEKİN AKPINAR’ın “Riskli Gebelik ve Lohusa İzlem Timi” konulu sunumunun ardından toplantıya katılan İlçe Sağlık Müdürleri ve Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi çalışanlarının katılımları ve önerileriyle toplantı sona erdi.

  • Riskli Gebelik ve Lohusa İzlem Timi
  • Riskli Gebelik ve Lohusa İzlem Timi
  • Riskli Gebelik ve Lohusa İzlem Timi
  • Riskli Gebelik ve Lohusa İzlem Timi
  • Riskli Gebelik ve Lohusa İzlem Timi