overlay

Prediyabetik Müdahale Çalışması

Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde ‘‘Prediyabetik Müdahale Çalışması’’ yapılması planlandı. Çalışmada; Osmangazi İlçesindeki 45-55 yaş aralığındaki prediyabetik bireylerde nonfarmakolojik tedavi olan medikal beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri geliştirerek kişilerin prediyabetten aşikar diyabet aşamasına geçiş sürelerinin uzatılması amaçlanmaktadır. Prediyabetik olduğu tespit edilen bireyler ile bağlı oldukları aile sağlığı merkezlerinde yapılan ilk görüşme sonrası oluşturulan müdahale grubu, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi’nde 24 ay süre ile takibe alınmaktadır.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül BAKIŞ koordinatörlüğünde çalışan sağlık profesyonelleri arasında danışman hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve sosyal çalışmacı bulunmaktadır.

10.02.2020 tarihinde Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezinde prediyabetik müdahale grubu ile danışman hemşireleri Latife POLAT ve Kezban ÖZER program tanıtımı, Diyetisyen Mustafa Esat AKKAŞ sağlıklı beslenme mutfağı etkinliği, fizyoterapistler Huriye KIZILARSLAN ve Hatice DEMİR ARSLAN fiziksel kapasite ölçümlerini yaparak programın ilk modülünü gerçekleştirdi.

  • Prediyabetik Müdahale Çalışması 1.jpeg
  • Prediyabetik Müdahale Çalışması 3.jpeg