overlay

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Hakkında 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için tıklayınız