COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
05 Mayıs 2020

02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Hakkında 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için tıklayınız