1. Dönem Hemodiyaliz Komisyon Kararları
05 Aralık 2018

18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre, ilimizde faaliyette olan diyaliz merkezlerinde hasta sayısının artmasıyla cihaz arttırma gerekliliği ortaya çıkması halinde, buna yönelik talepler ilimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik esas alınarak değerlendirilir.

Bursa Diyaliz Hizmet Bölgelerinde iki diyaliz merkezi kapandığından Bakanlığımızın 03/04/2017 tarih ve 8475 sayılı yazılarına istinaden İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 11/04/2017 tarihinde toplanmış ve Bursa Diyaliz Hizmet Bölgeleri için,

1. Bölge için 54 (ellidört)  adet cihaz artırımı,

2. Bölge için, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Bakanlığımız talimatlarının alınması,

3. 4. ve 5. Bölgeler için cihaz artırımı yapılmaması kararı çıkmıştır.

Cihaz artırımı uygun görülen 1. Bölgedeki Merkezler, Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu Raporu  ilanını takiben otuz gün içerisinde cihaz artırım taleplerini Müdürlüğümüze bildirecek,  Müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde Yönetmelik kapsamında değerlendirecektir.  Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesinin (c) bendinde belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.    26.04.2017