2. Bölge Cihaz Arttırımı
05 Aralık 2018

Bursa Diyaliz Hizmet Bölgelerinde iki diyaliz merkezi kapandığından Bakanlığımızın 03/04/2017 tarih ve 8475 sayılı yazılarına istinaden İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 11/04/2017 tarihinde toplanmış ve Bursa 2. Diyaliz Hizmet Bölgesi için, Bakanlığımız talimatlarının alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Bakanlığımızın 26/04/2017 tarih ve E.1276 sayılı yazılarına istinaden Bursa 2. Diyaliz Hizmet Bölgesi (Gemlik, Orhangazi, İznik) için 9 (dokuz) adet cihaz artırımı uygun görülmüştür.
Cihaz artırımı uygun görülen 2. Bölgedeki Merkezler, Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu Raporu  ilanını takiben otuz gün içerisinde cihaz artırım taleplerini Müdürlüğümüze bildirecek,  Müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde Yönetmelik kapsamında değerlendirecektir.  Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesinin (c) bendinde belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.    05.05.2017