Eczanede Bulundurulması Zorunlu İlaçlar Hakkında
05 Aralık 2018

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilgi yazısıyla; 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikin Eczanelerde bulundurulması mecburi ürünler başlıklı 44 üncü maddesi " (1) Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç, tıbbi madde ve malzemeler Kurumca iki yılda bir hazırlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada bulunduğu sürece her eczanede bulunması mecburidir. Bu hususlara riayet etmeyen eczacılar hakkında il sağlık müdürlüğünce Kanunun 45 inci maddesi doğrultusunda işlem yapılır." Hükmündedir. Mezkûr Yönetmelik doğrultusunda eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar listesi güncellenmiştir.

Söz konusu liste için http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=2993 linkine tıklayınız.

icon_pdf.pngEczanelerde Bulundurulması Zorunlu İlaç Listesi