Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin 2017 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Atama ve Yer Değişikliği İşlemleri
05 Aralık 2018

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7 nci maddesi doğrultusunda;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre istihdam edilen Sağlık Müdürlüğü, bağlı birimleri ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan personellerden İlimiz emrine naklen atanma talebinde bulunmak isteyenler 01/06/2016–30/06/2017 tarihleri arasında ekteki ilan metnine göre başvuru yapabilecektir.

icon_pdf.pngSağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Üstyazı

icon_pdf.pngSağlık Hizmetleri Sınıfı  Dışı Ek 1

icon_pdf.pngSağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Ek 2

icon_pdf.pngSağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Ek 3