Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10 Haziran 2020

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince karar verilen Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan bu yönetmelikle, 145.12.2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

2646 Karar Sayılı Yönetmelik için tıklayınız