Aşı Takvimi Değişikliği
19 Haziran 2020

Bakanlığımız Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi güncellenmiş olup; ilköğretim 1.* ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının 01.07.2020 tarihinden itibaren aile hekimliği birimlerinde yapılması kararı alınmıştır.

*1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde, yine okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır. 

Aşı Uygulamalarına Dair Değişiklikler Bilgi Notu

Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi