overlay

Aşı Takvimi Değişikliği

Bakanlığımız Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi güncellenmiş olup; ilköğretim 1.* ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının 01.07.2020 tarihinden itibaren aile hekimliği birimlerinde yapılması kararı alınmıştır.

*1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde, yine okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır. 

Aşı Uygulamalarına Dair Değişiklikler Bilgi Notu

Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi