4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Alım Kurası
05 Aralık 2018

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/03/2017 tarihli ve 2017/3 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, Maliye Bakanlığı tarafından Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine vize edilen pozisyonların doldurulması için 06 Haziran 2017 - 12 Haziran 2017 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce “4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Kurası" için başvurular alınacaktır. Kuraya Tabip unvanındaki personel başvurabilecek olup, kura yerleştirme işlemi 15 Haziran 2017 tarihinde, saat 14:00'da Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.

İlan metni, münhal kadrolar, Makam Oluru ve başvuru dilekçesi için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız.

icon_pdf.png   İlan Metni
icon_pdf.png   Valilik Oluru
icon_pdf.png   Basvuru Formu

icon_pdf.png   Munhal Kadrolar