Bursa Devlet Hastanesi Binasının 300 Yataklı Hastaneye Dönüştürülmesi İçin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mimari, Statik, Elektrik Ve Mekanik Tesisat Projeleri ve İhale Dosyası Hazırlanması İşine ait Yaklaşık Maliyet Teklif İstemi
13 Ağustos 2020