overlay

Bursa Devlet Hastanesi Binasının 300 Yataklı Hastaneye Dönüştürülmesi İçin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mimari, Statik, Elektrik Ve Mekanik Tesisat Projeleri ve İhale Dosyası Hazırlanması İşine ait Yaklaşık Maliyet Teklif İstemi