overlay

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sağlık Bakanlığı, 20.07.2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğinde değişiklik yaptı.

21.08.2020 tarih ve 31220 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu yönetmelik değişikliği ve ekleri için tıklayınız