Türkiye Kök Hücre Merkezinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
25 Ağustos 2020

Türkiye Kök Hücre Merkezinin (TÜRKÖK) yapısını, görevlerini, çalışma usul ve esaslarını tanımlayan, ulusal kök hücre ihtiyacının planlanması, karşılanması ve tüm paydaşlar ile olan ilişkilerin düzenlenmesi ile yurt dışından kök hücre teminine ilişkin kuralları içeren “Türkiye Kök Hücre Merkezinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” 14.08.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yönergenin güncel haline ulaşmak için tıklayınız