Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Eğitimi(RSGÜÇ)
08 Eylül 2020

1. Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Eğitimi DSÖ desteğiyle yürütülen bir program olup, güncel psikiyatrik yaklaşımlar konusunda birinci basamak sağlık sistemlerini güçlendirip aile hekimlerinin, ruh sağlığına yönelik medikal tedavinin yanında psikososyal destek müdahale yöntemleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amacıyla 2017 yılında hazırlanmıştır. Bugüne kadar yapılan eğitimlerle 1394 aile hekimine ve 536 Suriyeli hekime eğitim verilmiştir.

2020 yılı itibari ile söz konusu programın 81 ile yaygınlaştırılması için eğitici eğitimleri başlatılmış olup, il düzeyinde hizmet içi eğitimler planlanarak programın sürdürülmesi hedeflenmektedir.

24-28 Ağustos 2020 tarihlerinde Ankara'da ve İstanbul’da, 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da ve İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilimizde eğitici eğitimine Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar birim personelleri, psikiyatri uzmanları, çocuk ergen psikiyatri uzmanı, aile hekimleri eğitici ve katılımcı olarak katılım sağlamışlardır. 


  • Ruh Sağlığı Eğitimi
  • Ruh Sağlığı Eğitimi