2017 Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları
05 Aralık 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (Değişik: 12/5/1982 - 2670/20 md.) 55. maddesine dayanılarak hazırlanan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih ve E.21 sayılı yazısı ile aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) aracılığı ile yapılacağı ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve E.95 sayılı Aday Memur Eğitimlerinin USES'e Devredilmesi konulu yazılarında Taşra teşkilatlarında görev yapan adaylara ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler belirtilmektedir.
USES tarafından Hazırlayıcı Eğitimlerini tamamlayan İlimiz 2017 Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitim Sınavı 16.06.2017 Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında, Müdürlüğümüz Konferans Salonu ve Bursa İli KHBG Sekreterliği Konferans Salonunda yapılmıştır.


icon_excel.png  2017 Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları