İznik İlçesi Eski Hastane Bahçesinde Bulunan 112 ASHİ Binasının Hurda Karşılığı Yıkım İşi ihalesi
29 Eylül 2020

İlimiz İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 288 ada 3 parselde Bakanlığımıza tahsisli taşınmaz üzerinde İznik İlçesi Eski Hastane Bahçesinde bulunan 112 ASHİ binasının hurda karşılığı yıkılması işi.


İhale İlan Metni
İdari Şartname
Teknik Şartname
Sözleşme
Teklif Mektubu