Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
24 Aralık 2020

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Online teorik eğitim, 18 Ocak-8 Şubat 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden ,

Uygulama eğitimi, 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından,

E-sınav, 1-05 Mart 2021 tarihleri arasında  Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden yapılacaktır.

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi için 2 Ocak 2021 tarihine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM YERİ VE ADRESİ

  • Eğitimcilerin, 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan online eğitime Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr. adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzu inceleyerek "Hesabım Başlığı"nda yer alan "Kayıt Ol" sekmesinden kayıtlarının (13-18 Ocak 2021 tarihleri arasında sistem açıldığında) yapılması ve işlemler esnasında söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılması ve eğitimden önce dilekçelerinde belirtilen mail adreslerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Bursa İl Sağlık Müdürlüğü (Uygulama eğitimi 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında)

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMESİ

GEREKEN EVRAK LİSTESİ

 Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti

*İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye hesabına 180 TL’nin döner sermaye kodu ile (18514) 180 TL’nin İBAN: TR 19 0001 2009  2780  0005 0000 83  hesabına yatırıldığına dair; üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti

*Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 20 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

*Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,

*Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokopisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneğinin,

*Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf

 Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.