Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08 Ocak 2021

10/1/2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelik, 8 Ocak 2021 tarih ve 31358 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği için tıklayınız