overlay

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik, 12 Ocak 2021 tarih ve 31362 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği için tıklayınız