2021 Yılı Mayıs İl içi Atama Kurası Müracaatları İtiraz Listesi
25 Mayıs 2021

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince  yapılacak olan 2021 yılı Mayıs  İl içi Atama Kurasına yapılan itiraz sonucu için tıklayınız