2021/2 Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası
09 Aralık 2021

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, Maliye Bakanlığı tarafından Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine vize edilen pozisyonların doldurulması için 30 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce “4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2021/2 Yerleştirme Kurası" için başvurular alınarak gerekli değerlendirme yapılmıştır.