2022 Yılı Mayıs Dönemi İl içi Atama Kurası
26 Nisan 2022

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personel için İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince 2022 yılı Mayıs dönemi il içi atama kurası yapılacaktır.

2022-YILI MAYIS AYI İL İÇİ ATAMA KURASI İLAN METNİ
Münhal Kadrolar

Başvuru için tıklayınız