Anne Ölümleri İzleme Programı
16 Mayıs 2022

Gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma ve bu hizmetlerin kalitesi ile daha geniş çerçeveden bakıldığında kadının eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal koşullar anne ölümlülüğü ile ilişkilidir. Bu özelliği ile anne ölümlerinin seviyesi çok boyutlu bir kalkınma göstergesi olarak kullanılmaktadır. Anne ölümleri gebelik, doğum, doğum sonrası 42 günlük süreçte meydana gelen kadın ölümlerini kapsamaktadır.

Bakanlığımızca İlimizde yürütülen “Anne Ölümleri İzleme Programı” kapsamında meydana gelen anne ölümlerinin (gebelik, doğum ve doğum sonrası 42. güne kadar)  ve altta yatan faktörlerin belirlenmesi ve il bazında alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla “Anne Ölümleri Tespit ve Önleme Komisyonu” ve “İl Anne Ölümlerini Tespit ve Önleme Birimi” görev almaktadır.

Anne Ölümleri 2002/99 sayılı genelge doğrultusunda; ilimizde 2020-2021 yılında ölen annelerin İl Anne Ölümlerini Tespit ve Önleme Birimi ve Acil Obstetrik Bakım (AOB) İl Eylem Planı Çekirdek Ekip Toplantısı 12.05.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa ÇETİN Başkanlığında; Hizmet Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Birim Sorumlularının katılımıyla gerçekleşti.

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlumuz Dr. Gaye CANTEKİN AKPINAR’ın 2020-2021 yılında ölen anneler ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumu sonrasında “İl Anne Ölümlerini Tespit ve Önleme Birimi” üyeleri Bursa İlinde meydana gelen anne ölümlerini değerlendirmiş ve ilimizde önlenebilir anne ölümü gerçekleşmemesi için alınması gereken tedbirler hakkında konuştu. 

  • Anne Ölümü İzleme Programı 1.jpg
  • Anne Ölümü İzleme Programı 2.jpg
  • Anne Ölümü İzleme Programı 3.jpg
  • Anne Ölümü İzleme Programı 4.jpg