Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022-1 Toplantısı Valimiz Sayın Yakup Canbolat Başkanlığında Gerçekleştirildi
13 Haziran 2022

İlimizde bağımlılık ile mücadele çalışmaları 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul Ve Esasları gereğince yürütülmektedir. Bu kapsamda; Müdürlüğümüz Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022-1 Toplantısı08 Haziran 2022 Çarşamba günü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda, Valimiz Sayın Yakup CANBOLATBaşkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ tarafından “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021/1 Toplantısı’nda alınan kararlara yönelik gelişmeler, bağımlılık ile mücadele  (uyuşturucu, tütün, alkol ve davranışsal bağımlılıklar) kapsamında yürütülen çalışmalar ve ilimiz verileri paylaşıldı, il eylem planları 2021 yılı değerlendirmeleri ve  “Ben Olsaydım” çalıştayına ilişkin çıktılar sunuldu. Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında arzla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar ise İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından BMİKK üyeleriyle paylaşılarak üyelerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle toplantı sonlandırıldı.


  • BMİKK Toplantısı 1.jpg
  • BMİKK Toplantısı 2.jpg
  • BMİKK Toplantısı 3.jpg