112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi
15 Eylül 2022

Müdürlüğümüz 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi.

Acil sağlık hizmetlerinin ilimiz genelinde sunulabilmesi için, kesintisiz olarak, bir ekip anlayışı içinde yürütülmesi ve kısa zamanda ulaşılabilir olması esastır. Bu kapsamda çalışan personel çalışma alanı ve prosedürü gereği birçok tehlike ve risklerle karşılaşmaktadır. Güvenli çalışma ortamının sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için güvenlik kültürü anlayışını oluşturmaları gerekmektedir. Bu güvenlik kültürünün oluşturulmasında kullanılan araçların başında ise eğitimler gelmektedir. Bu kapsamda bahse konu risklerden korunmak, tehlikelere karşı proaktif yaklaşım oluşturmak, kurumsal bakış açısı geliştirmek; her şeyden önce de oluşturulan güvenlik kültürünün çalışanların hayat felsefesi haline getirmek amacıyla düzenlenen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri Müdürlüğümüz Konferans salonunda gerçekleşti.

  • isg eğitimi.jpeg