Biyosidal Ürün Uygulayıcı Güncelleme Eğitimi Duyurusu
19 Nisan 2024

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden Bursa Valiliği Makam Oluru doğrultusunda 2014 yılı ilk altı ayında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiler için Müdürlüğümüzce Biyosidal Ürün Uygulayıcı Güncelleme Eğitimi düzenlenecektir.

EĞİTİM TARİHİ VE SAAT  : 21 MAYIS 2024 SALI SAAT 09:00-18:00
EĞİTİM YERİ ADRESİ       : Dikkaldırım Mah. Hat Caddesi No:4 Osmangazi, BURSA Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina Konferans Salonu
SON KAYIT TARİHİ           : 17 MAYIS 2024 CUMA SAAT 17:00
KONTENJAN                        : 150 kişi
NOT : Doğrudan veya Kargo ile yapılacak kayıt başvuruları “Ahmetpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:53, 16050 Osmangazi/Bursa – Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi” adresine kargo ile gönderilerek ya da elden müracaat edilerek yapılacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;
1-    Müracaat Dilekçesi (Islak İmzalı ve İletişim Bilgileri İçeren)
2-   DİPLOMA ( aslı ya da noter onaylı sureti )***
3-    T.C. KİMLİK KARTI ( aslı ya da noter onaylı sureti )***
4-   BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI ASLI
5-   BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA ÜCRETİ YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT (ıslak imzalı)**
6-   1 ADET FOTOĞRAF
7-    BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİKA GÜNCELLEME EĞİTİM ÜCRETİ YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT (ıslak imzalı)*

*** Diploma ve TC Kimlik kartı aslı ile şahsen yapılacak müracaatlarda Müdürlüğümüzce ilgili evraklar aslı gibidir yapılarak fotokopisi alınacaktır.
** Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti kişinin adı soyadı T.C. kimlik numarasıyla Hesap Adı : Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Banka Adı : T.C. Merkez Bankası Iban No : TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 hesabına Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti olarak 107 TL ( Yüz Yedi Türk Lirası ) yatırılacaktır. İnternet bankacılığından yapılan ödeme dekontları kabul edilmeyecek olup, dekont banka ya da vezne görevlisinden ıslak imzalı alınacaktır.
* Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Güncelleme Eğitim Ücreti kişinin adı soyadı T.C. kimlik numarasıyla Hesap Adı : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İban No : TR19 0001 2009 2780 0005 0000 83 hesabına Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Güncelleme Eğitim Ücreti olarak 317 TL ( Üç Yüz On Yedi Türk Lirası ) yatırılacaktır. İnternet bankacılığından yapılan ödeme dekontları kabul edilmeyecek olup, dekont banka ya da vezne görevlisinden ıslak imzalı alınacaktır.

ÖNEMLİ NOT :

1- Eksik belge ile yapılacak müracaatlar ve belirtilen son kayıt tarihinden sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
2- Sertifikasını 2014 yılının haziran ayına kadar almış olanların başvuruları kabul edilecektir.