Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları
05 Aralık 2018

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından Müdürlüğümüze gönderilen 13.11.2017 tarih ve E.2160 sayılı “Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları” konulu yazı ve ekleri bağlantıda sunulmuştur.

Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi